۱۷ حوت ۱۳۹۶

این برنامه با اجرای گروهی هر سه ستاره که آهنگ"کابل جان" را سرودند آغاز شد و به تعقیب آن بابک محمدی مهمان ویژه این برنامه اجرا کرد.

 

مصطفی هنرجو آهنگ هزارگی"اگه آته تو دولت داره" را سرود که نهایت مورد تشویق داوران قرار گرفت و به تعقیب آن منصور جلال آهنگ"صدقه شوم" از حیدر سلیم را اجرا کرد که او هم با این اجرای خود نظریات نیک داوران را کسب کرد.

سومین اجرای امشب توسط محمد عقیل شریفی صورت گرفت که آهنگ" عاشقم" را سرود که با این اجرای خود مورد تشویق داوران قرار گرفت.

 

بالاخره محمد عقیل شریفی با کسب کمترین آرا با استیج ستاره افغان خدا حافظی کرده و با اجرای آخرین آهنگ خود با استیج ستاره افغان خدا حافظی کرد.

5aa1767ac6c9f