د ۱۱ بهترینو د پایلو اعلان د فیروز فاضل او حامد نایاب لخوا د ښکلی سندره سره پیل شوی، دوی د باران گروپ سندره "گل سر چوکی شیشته" ترسره کړه.

خبرونه