د نن شپې خپرونې کې، د سلګونو هغو ګډوونکو څخه چې د دې پړاو لپاره ټاکل شوي وه، یوازې ۲۴ ګډون‎کوونکو فرصت ترلاسه کړ تر...

خبرونه