۱۶ وری ۱۳۹۷

د شپې خپرونې لومړنۍ  سندره د مصطفی هنرجو و چې د " پاییز" سندره یې وویل. دوهم سندره د جمیل کریمی څخه و چی "خراب روی تو ام" سندره یې وویل.

 

وروسته، هارون رسولي د "سلطان قلبم" سندره ترسره کړ کوم چې د لیدونکي لخوا هرکلۍ وشو. وروسته، مصطفی هنرجو د دویم ځل لپاره ستیج ته راغی او ډیر ښه سندره یې ترسره وکړه.

 

په دې برخه کې رشاد نهیب ستیج ته راغی او خپل سندره سره، هغه یوځل بیا د خپلو لیدنکو زړه وګټله.

او مصطفی هنرجو د دریم ځل لپاره په ستیج کې راغی او "آب بقا کجا و لب نوش او کجا" سندره د نجیم نوابی څخه وویل او د هغې په تعقیب، منصور جال یو غزل یی وویل.

 

په پاى کې، دا پروګرام د مصطفى هنرجو سندره سره پای ته ورسید.

د دی  پروګرام د لیدلو لپاره لاندې لینک باندې کلیک وکړئ.