۱۰ مرغومی ۱۳۹۷

له نعیم باختری رقابتی خداحافظی نه وروسته په دی برخه کی یوازی ۱۱ ګدونکو  په دی پرګرام که برخه اخلی. د نن شپه په پروګرام کی ټول ګدون کونکی د خپل خوښ سندره انتخاب کړی دی.

 

د نن شپه پروګرام د یو پاپ سندری سره پیل شول له د سندری نه وروسته ټول ګدونکونکی یو بل پسی خپل سندرونه اجرا کړل.

 

په پای کې د افغان‎ستورې د دې څپرکې ۱۱غوره ګډون‎کوونکو جوت کېدنې وخت راورسېد. مهرباني وکړئ د افغان‎ستورې د دې پړاو بشپړ ویډیوکلیپ نندارې لپاره لاندې لېنک باندې کلیک وکړئ!