و اینک، مرحله‌ای که 12 هفته مشتاقانه در انتظارش بودیم فرا رسید، سرانجام ستارهِ فصل دوازدهم ستاره افغان در مرحله نهایی اعلام شد. در این قسمت، شاهد حضور میهمانهای چون استاد الفت آهنگ، نغمه، هنگامه و قادر اشپاری که برنامه را رنگ و بوی دگر بخشیده بودند، بودیم.

خبرها