\مرحله ۸ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره افغان با آهنگ زیبای منگل آغاز شد.

خبرها