۲۳ جدی ۱۳۹۷

 مرحله ۸ بهترین جشنواره چهاردهم ستاره افغان با آهنگ زیبای منگل آغاز شد.

از میان ستاره ها اولین اجرا توسط سلام مفتون ستاره که توانسط 40 نمره مکمل را از داوارن دریافت کند و آخرین اجرا حامد نایاب صورت گرفت.

 

برای دیدن برنامه مکمل مرحله ۸ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان بالای ویدو ذیل کلیک کنید.