۱۰ جدی ۱۳۹۷

بعد از خداحافظی نعیم باختری ما به مرحله ۱۱ بهترین جشنوازه چهاردهم ستاره افغان رسیدیم که در این قسمت همه رقابت کننده ها آهنگ های که توسط خودشان انتخاب شده بود را اجرا کردن.

 

نمایش امشب با اجرای نهایت زیبای قیس عمادی آغاز شد، البته یک آهنگ پاپ بود، بعداً یکی پی دیگر هر ۱۱ ستاره اجرا خاص خود را داشتند.

 

برای دیدن برنامه مکمل مرحله ۱۱ بهترین فصل چهاردهم ستاره افغان ویدیوی ذیل را تماشا کنید.